Asociația Culturală Flower Power

Acest website este susținut de Asociația Culturală Flower Power.

Misiunea ACFP este de a crea proiecte și programe care să susțină activitățile tinerilor artiști și comunicarea dintre aceștia și celelalte instituții și entități care pot contribui la dezvoltarea și derularea proiectelor lor, precum și implicarea artiștilor în diverse alte domenii: educație, organizare de evenimente, formare profesională, formulare de politici culturale adaptate contextului cultural internațional. Asociația Culturală Flower Power pune accent în activitățile sale pe promovarea metodelor de educație non-formală, aplicată, inovativă.

Asociația Culturală Flower Power este acreditată de ANOFMB pentru activități de consiliere pe piața muncii și de către ANC, pentru a desfășura cursuri de formare în domeniul comunicării.
Asociația Culturală Flower Power a participat în perioada 2014-2016, cu programele sale de educație și cu personalul implicat în activități, ca Partener, la proiectul ABIL-„ABIL – Asistenta individualizata pentru integrarea durabila pe piata muncii apersoanelor vulnerabile”-Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/165/6.2/5/142803 2014.
Tot în 2016, Asociația Culturală Flower Power a participat la întâlnirile propuse de Ministerul Culturii, în cadrul platormei de dialog cu societatea civilă ”Cultura Vie”, participând la procesul de analiză și feedback asupra Strategiei Naționale în domeniul Culturii, contribuind cu comentarii și argumentații asupra domeniului educației culturale și influenței artelor spectacolului în educație și a discuției referitoare la Statutul Artistului în România.
În 2017, ACFP a derulat în liceele din sectorul 3 Proiectul NonFormal Creativ-proiect dedicat aplicării metodelor de predare din arta actorului pentru dezvoltarea aptitudinilor de scriere creativă în rândul elevilor, proiect selectat spre finanțare de Primăria Sectorului 3, în cadrul procedurii de selecție pentru acordarea de fonduri nerambursabile. Proiectul NonFormal Creativ a dus la scrierea și publicarea unui Manual de Scriere Creativă pentru elevi și a unui Ghid de Exerciții pentru profesorii care vor dori să predea în școli și licee scrierea creativă, ca metodă non-formală de educație în diverse domenii.

Asociația Culturală Flower Power a organizat în 2016 și 2017, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București,  Concertul extraordinar de Crăciun al artistului Grigore Leșe, concert menit să marcheze sărbătorile de iarnă prin cântece tradiționale românești și colinde străvechi. Spectacolele au fost organizate și promovate de ACFP și s-au bucurat de săli pline și de aplauze.

ACFP și-a ales drept intenție de bază, promovarea valorilor și modelelor umane, într-o societate în căutare de repere. Astfel, în activitățile derulate de membrii asociației au fost invitați să se implice artiști și profesori de notorietate națională și internațională care au acceptat să participe în calitate de mentori și formatori la educarea tinerei generații. Astfel, Asociația Culturală Flower Power și-a definit drept obiectiv important și comunicarea între generații, în special în domeniul artei teatrale și cinematografice, dar și în domeniile comunicării, managementului cultural și a managementului de proiecte, în general.

ACFP consideră cultura și educația, principalele obiective ale activității sale, susținând în toate proiectele inițiate și derulate ideea că acestea sunt esențiale în rezolvarea și eliminarea problemelor sociale. Promovarea culturii și educației, încurajarea și finanțarea inițiativelor din acest domeniu susțin crearea bazei necesare pentru dezvoltarea și evoluția întregii societăți. ACFP participă activ, prin toate acțiunile sale, la promovarea valorilor europene la nivel local, național și internațional.

Asociația Culturală Flower Power lucrează cu o echipă de tineri colaboratori, specializați în arta teatrală, film și televiziune, managementul proiectelor, pedagogie teatrală și creație audio-video-IT,  care a făcut posibilă derularea mai multor proiecte și programe și crearea unei structuri funcționale: website, materiale promoționale, material didactic, ateliere, producție de spectacol, materiale audio-video dedicate educației, etc.

Asociatia Culturala Flower Power și-a definit, încă de la înființare, liniile de activitate principale si a colaborat până în prezent cu ONG-uri și Instituții Publice sau companii private printre care: UNITER, Teatrul Național din București, Casa de Cultură a Studenților, Centrul de Educație pentru Tineret din Sighișoara, Colegiul Național „Elena Cuza„, Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 3, Librăriile Carturesti, companiile Petrom, Boromir, Hofigal, Editura Vellant, Editura Arthur și mulți alții.

Date de contact:

tel: 0729 525 927, 0744521906
email: contact@as-cult-flowerpower.info
​as.cult.flowerpower@gmail.com

Adresa: Str. Grigore Ionescu nr. 3, bl. T60, sc. 1, et.2, ap. 7,

sect.2, București, cod 023677

Adresa de corespondență: B-dul Nicolae Balcescu nr.  2, Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București, intrarea actorilor

CIF:  32068110

Cod de înregistrare fiscală intracomunitar
RO38670776

Număr de înregistrare în

Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor

120/4.07.2013

cont bancar:
IBAN: RO20BRDE445SV65854994450
BRD Dorobanți

Shares
Optimized by Optimole